Vänskap, värden, vandel

Graphic design for the book Vänskap, värden, vandel, written by Christer Ahlman. Design of both cover & inlay.

Posted in   Graphic design    Share   Facebook   /   Twitter

01vanskapvarden1Vänskap, värden, vandelVänskap, värden, vandel - Abstract